Na seznamu desetih najbolj razprostranjenih sodobnih legend sveta zavzema tista o Drakuli sedmo mesto.

Romunski grof vampir je junak več kot 250 filmov, ki so jih posneli samo v Hollywoodu, in vsaj tisoč romanov. Njegovih internetnih strani je toliko, da se boste težko odločili, katero bi si ogledali. Število klubov oboževalcev ni znano, obstajajo pa povsod, od Romunije do Kitajske.

Ko je leta 1995 romunsko Ministrstvo za turizem organiziralo prvi mednarodni kongres, posvečen Drakuli, so tuji novinarji – ki jih je bilo toliko, kot tistih, ki so spremljali burne dogodke revolucije leta 1989 – pohiteli tja, da bi o tem poročali s kraja dogodka. Takoj zatem se je 10.000 obiskovalcev, v glavnem gorečih oboževalcev grofa krvosesa, zgrnilo v Romunijo.

unnamed.png
Grad Bran
wp

Človek, ki je pred sto leti vse to posredno povzročil, se je imenoval Bram Stoker.

Malo verjetno je, da bi se danes kdorkoli spomnil Stokerja, državnega uslužbenca, novinarja in upravnika gledališča v Dublinu na Irskem, če leta 1897 ne bi objavil Drakule. Tedanja književna kritika je Stokerjev roman zgroženo proglasila za književnost nižje vrste, literarni gnoj, ki ni vreden niti trenutka pozornosti ljudi z okusom in ugledom. Če kdo še ni slišal za Drakulo, je to roman o vampirju, ki se hrani s tujo krvjo, vse dokler tudi sam ne dočaka poetične pravice, da mu v vampirski vrat zarijejo zobe. Seveda, kakor je tudi prav. Dobro tako na koncu premaga Zlo. 

Zgodba se začne s prihodom angleškega odvetnika Jonathana Harkerja v Bistrico (resnično mestece v Romuniji), iz katerega čez gorski prelaz Borgo (ravno tako resničen kraj, v romunščini Piatra Fantanele) s kočijo prispe do (izmišljenega) Drakulovega dvorca. Celo v romanu iz ust Johnatana Harkerja izvemo, da dvorca krvoločnega grofa ne boste našli na nobenem zemljevidu sveta.

Bram-Stoker.jpg
Bram Stoker
WP

Kako je dobil ime?

Irec Stoker je za kraj dogajanja izbral Transilvanijo, pokrajino v Romuniji na obrobju Karpatov, ker se mu je ta del Evrope, v katerega nikoli ni stopil, zdel dovolj oddaljen, neraziskan in skrivnosten, da lahko tja postavi dogajanje svojega romana. (Tudi ime Transilvanija izhaja iz latinskih besed trans – čez in silva – gozd, dežela na drugi strani gozda). Gradivo za izčrpne geografske opise, ki jih je v Drakuli veliko, je upravnik gledališča v Dublinu dobil v maloštevilnih potopisih iz Romunije, ki jih je takrat lahko našel v dublinskih knjižnicah.

Med drugim tudi v knjižici izpod peresa Williama Wilkinsona, nekdanjega britanskega častnega konzula v Bukarešti, z naslovom Prikaz kneževin Vlaške in Moldavije in ki je bila natisnjena sedemdeset let pred nastankom Drakule. V njej se na nekem mestu omenja (pravi) grof Vlad, vendar pod vzdevkom Drakula, pod katerim ga pozna tudi zgodovina.

V zapiskih, ki si jih je Stoker delal leta 1890, ko je bral Wilkinsonov Prikaz v knjižnici Whitby, je prečrtal ime, ki ga je do tedaj nameraval dati junaku svojega romana (Vampir) in namesto tega zapisal: grof Drakula. Tako je ime dobila ena najbolj razprostranjenih legend sodobnega časa.

Knjiga Dracula, Bram Stoker
Drakula knjiga, Bram Stoker
wp

Sto let pozneje lahko le ugibamo, ali je Bram Stoker kdaj izvedel kaj več o zgodovinskem (pravem) Drakuli, kot je bilo zapisano v opombi o pomenu njegovega imena v zapiskih Wilkinsonovega Prikaza. Gotovo pa je, da se je od trenutka, ko je izšel njegov roman, začela zmeda glede knjižne in resnične zgodovinske osebnosti, Vlada Tepeša, imenovanega Drakula.

Na zahodu je Drakula v glavnem utelešenje zla, v Romuniji pa junak narodnega boja za osvoboditev izpod Turkov, vladar, ki je s surovimi ukrepi uvedel red v pokrajino, ki jo je razdiralo brezvladje. To, da so se od teh ukrepov »civiliziranemu« delu evropske celine dvigali lasje, je čisto druga zgodba.

Zgodovinska resnica pa je ...

Pravi Drakula je bil vnuk vlaškega kneza Mirče, ki je leta uspešno kljuboval pohodom Turkov in poskusom Otomanskega cesarstva, da bi pokorilo Vlaško.

Ko je leta 1418 preminil, je drugače razsodni Mirča za seboj nerazsodno pustil nekaj nezakonskih sinov, kar je bilo v kneževini, v kateri niso obstajala utrjena pravila nasledstva, povod za krvave razdore in obračune med možnimi kandidati. Od dveh glavnih kandidatov, Mirčevega nezakonskega sina Vlada (Drakulovega očeta) in Mirčevega nečaka Dana, je bil Vlad zmagovalec usodnih spopadov.

Leta 1431, ki je bilo baje leto, ko se je v Sighisoari rodil Vlad mlajši (Drakula, ki zanima nas), je Vlad starejši na tem območju poveljeval garnizonu, ki je bližnji gorski prehod med Transilvanijo in Vlaško branil pred vpadi Turkov. Istega leta je Vlad oče doživel izjemno čast, ko ga je rimsko-nemški cesar Sigismund v Nürnbergu imenoval za viteza zmajevega reda Svetega rimskega cesarstva, ki naj bi bil udarna sila krščanstva proti vdiranju islama oziroma pohlepnih osvajalskih namenov turškega cesarstva.

VLAD TEPEŠ
Kip Vlada Tepeša
WP

Oče Vlad je ponosen na izkazano čast svojemu krstnemu imenu dodal naziv Drakul, izpeljanko latinske besede draco – zmaj. Drakul v romunščini drugače pomeni hudič. S tem sta najprej oče, nato pa tudi sin zapečatila svoji usodi. Od pojava Stokerjevega romana je poimenovanje drakul postalo sinonim za vampirja.

V romunski zgodovini je Drakula sin bolj znan kot Vlad Tepeš, kar je romunski prevod vzdevka kaziklu bei (tisti, ki nabija na kol), vzdevek, ki so ga Vladu mlajšemu nadeli Turki. To je vzdevek, ki so ga turški letopisci s konca 15. in začetka 16. stoletja najpogosteje uporabljali za zgodovinskega Drakulo, ki je bil nagnjen k temu, da je zunanje sovražnike in tiste, ki so se mu drznili zameriti, kaznoval z nabijanjem na kol.

VLAD TEPEŠ
VLAD TEPEŠ
WP

Leta 1436 se je Vlad starejši dokopal do vladarskega naziva vlaške kneževine, zato se je družina iz Sighisoare preselila v prestolnico Trgovište. Vlad je vladal modro, se pravi tako, kakor je lahko vladal po smrti močnega zaščitnika Sigismunda. Turkom je nekoliko popuščal, vendar pa poskušal za vsako ceno ohraniti nevtralnost kneževine. Ker turški sultan Murat II. ni bil neumen ali lahkoveren, je pravilno dognal, da Drakuli očetu priseganje na zvestobo ne pomeni veliko, če to ni podprto s trdnim jamstvom. Zato je Murat kot jamstvo od Vlada zahteval in dobil »v varovanje« dva od njegovih treh sinov: drugorojenega Vlada (zgodovinski Drakula) in najmlajšega Raduja.

Kolikor je znano, sta dečka na Muratovem dvoru v Jedrenu prebila približno šest let. Predpostavljajo, da je bilo (našemu) Drakuli približno enajst let, mlajšemu Raduju pa sedem, ko ju je oče prodal v suženjstvo. Drugače kot Vlad je lepi Radu osvojil sultanovo naklonjenost. Zdi se, da se je takrat začelo rivalstvo, ki se je pozneje sprevrglo v nepremagljivo odbojnost in sovraštvo med bratoma.

Ko se je Murat leta 1448 odločil, da ju bo osvobodil, se je Radu odločil, da bo ostal v Turčiji, Vlad pa za vrnitev v rodno Vlaško. Tam ga je čakala novica, da je bil v zaroti bojarjev (plemiči v vzhodni Evropi) ubit njegov oče, starejši brat Mirča pa živ pokopan.

Zdi se, da med bivanjem na Muratovem dvoru dečka nista bila fizično zlorabljena, vendar jih je veliko, ki menijo, da je bil predvsem za Vlada psihološki vpliv tistih let poguben. Zdi se, kot da je Drakula ravno takrat izgubil razum.

dracula
Dracula, 1992
pr

Hudič v človeški podobi

Drakula je Vlaški vladal trikrat. O prvem kratkotrajnem obdobju njegove vladavine (1448) ne vedo veliko, razen da je naslednjih osem let prebil v kovanju zarote, ki bi ga vrnila na prestol. Leta 1456 mu je to končno tudi uspelo in to šestletno obdobje njegove vladavine je ravno tisto, o katerem danes vemo največ.

Po nekaj usodnih spopadih s turško vojsko leta 1461 in 1462 je Vlad pobegnil v Transilvanijo, da bi si rešil glavo. Dežela je bila takrat pod oblastjo madžarskega kralja Matije Korvina, v čigar ujetništvu je ostal do sedemdesetih let 15. stoletja. Leta 1476 se je tretjič dokopal vlaškega prestola, vendar mu tudi takrat ni bilo usojeno, da bi se na njem obdržal dlje časa. Po vsem sodeč je pozimi istega leta umrl na bojnem polju.

Čeprav je vladal samo sedem let, so se po Evropi kmalu širile zgodbe o pošastnem romunskem knezu. V nekaj dokumentih iz tistega časa ga opisujejo kot nepredstavljivo surovega, celo umsko bolnega tirana, v drugih pa ga slavijo kot junaka, ki blaginjo dežele postavlja pred vse drugo.

Najzgodnejši zapisi o Drakuli izvirajo iz Nemčije iz leta 1463, torej iz časa, ko je še živel. Tam se je konec 15. stoletja, zahvaljujoč odkritju tiskarske preše, pojavilo nekaj spisov, ki so jih na veliko razmnoževali in širili po Evropi. Med najzgodnejšimi besedili, ki so po Svetem pismu izšla izpod Gutenbergove preše, so bile ravno grozljive zgodbe o Drakuli.

Dracula-Untold-Luke-Evans-Wallpapers.jpg
Dracula Untold
pr

Pripovedi o hudodelstvih norega romunskega vladarja, napisane v nemščini in tiskane v Nürnbergu, Bambergu in Strasbourgu, so razgrabili, preden se je tiskarska barva na papirju posušila. Do zdaj so raziskovalci zasledili celo trinajst takih pripovedi, ki so bile tiskane med letoma 1488 in 1521. Nekatere so vsebovale ilustracije Drakulovega portreta in prikaze grozljivega mučenja njegovih sovražnikov. Večina pa je bila naslovljena tako, da so se normalnemu človeku dvignili lasje na glavi (na primer Grozljiva in resnično osupljiva povest o ponorelem tiranu krvosesu, princu Drakuli).

Ohranjeni ruski viri so bolj nepristranski. V njih se poleg zverstev, ki jih je bil zgodovinski Drakula nedvomno sposoben, omenjajo tudi nekatere svetlejše strani njegove osebnosti, ki so bile nepodkupljivost in predanost uvajanju reda v deželi, ki jo je uničevalo brezvladje. Ni presenetljivo, da so turške kronike enoglasno opisovale Drakulo kot hudiča v človeški podobi, predvsem ko je šlo za mučenje, ki so jim bili podvrženi ujeti turški vojaki.

tenor.gif
Vlad Tepeš
WP

Po romunskem ustnem izročilu naletimo na popolnoma drugačnega Vlada. Sposobnega in odločnega vladarja, ki se je v času, ko je večji del vzhodne Evrope pokleknil pred vojaško silo Otomanskega cesarstva, Turkom uspešno postavil po robu.

Zdi se, kot da so bili vsi navedeni viri precej pristranski. Nemci, ki so tisti čas naseljevali Transilvanijo, so bili tudi sami žrtve Drakulovih neusmiljenih vpadov in vladarske samovolje, torej brez kakršnekoli želje, da bi mu bili naklonjeni in nepristranski. Turški kroniki so se v glavnem trudili, da bi omalovaževali Drakulove vojaške sposobnosti in uspehe na bojnem polju, Romuni pa so vladarja, ki jih je branil pred Turki in samovoljo bojarjev, čezmerno poveličevali.

Da nihče ne bi bil lačen ...

Ker je najprej poskrbel za to, da nobeden od bojarjev – vključno z vsemi njihovimi sorodniki –, ki so bili odgovorni za smrt njegovega očeta in brata, ne preživi njegovega prihoda na oblast leta 1457, je Vlad mlajši, imenovan Drakula, dal vse od sebe, da bi si ga zapomnili kot izjemno surovega vladarja.

Kljub pretiravanju je bilo v govoricah, ki so se stkale okoli njega, nedvomno veliko resnice. To predvsem velja za enake opise nekaterih dogodkov, ki izvirajo iz različnih virov, kakor je na primer zgodba o tem, kako se je znebil bremena bolnih in revnih ljudi v svoji deželi.

»Drakula je menil, da so vsi njegovi podložniki dolžni prispevati k splošnemu blagostanju. Ko se mu je v nekem trenutku zazdelo, da je v deželi preveč revežev, klatežev, potepuhov in pohabljencev, jih je vse povabil na gostijo v Trgovište, za katero je prisegel, da si jo bodo zapomnili do konca življenja.

Na stotine tistih, ki so se odzvali povabilu, so odvedli do ogromne dvorane, kjer so jim resnično priredili neverjetno gostijo. Potem ko jih je pustil, da so jedli in pili globoko v noč, se je gostitelj končno pojavil pred povabljenci:

– Ali želite še kaj? Naj vas morda osvobodim vseh težav in skrbi? – jih je vprašal.

Po pritrdilnem odgovoru, ki je sledil, je Vlad ukazal zapreti vse vhode, dvorano pa zažgati. Nihče ni preživel požara. Drakula je vznemirjenim plemičem pojasnil:

»To sem naredil, da bi deželo osvobodil bremena teh ljudi, vendar tudi zato, da v naši kneževini nihče ne bi bil lačen.«

vlad-impaler-dracula.jpg
Vlad Tepeš
WP

Anekdota o dveh tujih poslanikih, ki sta imela nekoč nesrečo, da so ju poslali na Drakulov dvor, ravno tako izhaja iz teh časov.

»Nekoč sta na dvor prispela dva poslanika iz Rima. Ko sta se znašla pred njim, sta se poklonila in snela klobuk, vendar pa ne tudi kape, ki sta jo nosila pod njima. Drakula ju je vprašal, zakaj nista snela kape. Odgovorila sta mu, da pri njih to ni v navadi in da kape ne snemata niti pred cesarjem. Na to pa je odgovoril: 'Dopustita, da utrdim vajino prepričanje,' potem pa ukazal, naj poslanikoma z žeblji pribijejo kapo na glavo, da jima slučajno ne bi padla z nje.

V nekaterih različicah tega dogodka trdijo, da sta bila tuja poslanika, ki ju je Drakula tako zverinsko kaznoval, Turka. Turban ali kapa, nauk zgodbe je enak. Vladu se ni bilo dobro zameriti.

Kazen za neubogljivi Brašov

Tako po ruskem kakor tudi romunskem ustnem izročilu trdijo, da se je v času Drakulove vladavine lopovstvo, nepoštenost in laganje plačevalo z glavo in da tu ni bilo izjem. Plemič, svečenik ali navaden podložnik, bogataš ali ubogi revež – prestopnika je v Vladovem času čakala smrtna kazen.

Brašov
Brašov
wp

O tem, kako je vsem nagnal strah v kosti, govori tudi izročilo, ki se je do danes ohranilo v romunskih vaseh. Po tej zgodbi je Drakula na izviru reke Ardeš postavil vodnjak za romarje in vse, ki jih usoda zanese v ta pusti kraj, ki ga je ravno zaradi tega tudi izbral. Potem je ukazal, naj poleg vodnjaka pustijo kupo iz čistega zlata, da bi lahko vsi, ki so žejni, pili iz nje. Narodno izročilo pravi, da je kupa ostala poleg vodnjaka še dolgo po Drakulovi smrti ...

Dogodek, ki je zapečatil sliko o umsko bolnem Vladu Tepešu, se je zgodil leta 1459. Ko so kljub več opozorilom trgovci iz Brašova še naprej zavračali plačilo davkov, ki jim jih je naložil, je Drakula sam stopil na čelo kazenske odprave, ki naj bi neubogljivo mesto spravila k pameti.

Kronike pravijo, da je bila takrat požgana cela mestna četrt, na tisoče prebivalcev Brašova pa so nabili na kole v znak maščevanja. Grozljivi prizori tega dogodka so ovekovečeni na lesorezu, katerega reprodukcija je na naslovnici pamfleta, ki so ga tiskali leta 1499 v Nürnbergu. Lesorez prikazuje Vlada, kako se mirno gosti, medtem ko žrtve njegovega maščevanja izdihujejo v najstrašnejših mukah le nekaj korakov od bogato obložene mize. Tiste nesrečnike, ki jim jih ni uspelo nabiti na kole, pa njegovi ljudje mesarijo. V uvodu enega teh zapisov piše:

»Kar sledi, je srhljiva zgodba o ponorelem in zverinsko okrutnem princu krvosesu Drakuli. O tem, kako je ljudi nabadal na kole, jih pekel na ražnju, žive odiral in sekal na koščke, kot da so glavice zelja ...«

Naslednje leto so v Strasbourgu natisnili pamflet: To je grozljiva in resnična zgodba o maščevanju ponorelega vladarja Drakule nad Brašovom.

8
Vlad Tepeš
Wikipedija / Google

Verodostojni ali ne, so ti zgodovinski zapisi za vedno zapečatili usodo kneza Vlada Tepeša.

Ali je Drakula po okrutnosti resnično presegal vse druge evropske vladarje, kot so na primer francoski Ludvik XI., Ferdinand iz Neaplja, Cesare Borgia ali ruski cesar Ivan Grozni? Tisti, ki se nočejo kar tako strinjati s sliko, ki je bila ustvarjena o njem, pravijo, da je to malo verjetno. Srednjeveška Evropa in Evropa zgodnje renesanse je imela enako krvoločne vladarje, verjetno nič manj nore in okrutne od Vlada Tepeša.

Grob, ki je izginil brez sledu

Okoliščine, v katerih je zgodovinski Drakula izgubil življenje, najverjetneje ne bodo nikoli popolnoma razjasnjene. Predvidevajo, da je bil Vlad konec decembra 1476 ubit v boju poleg Bukarešte, komaj dva meseca za tem, ko se je ponovno dokopal do oblasti.

Po nekem ruskem viru ga je pomotoma ubil njegov vojak, ki je bil prepričan, da ima pred sabo turškega veljaka. Bolj verjetno je, da ga je ubil plačani morilec, ki ga je najel njegov rival in naslednik vlaškega prestola iz dinastije Basarba. Po nekaterih zgodovinskih virih so zarotniki Drakuli odsekali glavo, potem pa jo kot dokaz o uspešno izvedeni nalogi poslali sultanu v Carigrad. Podobno se je leta 1817 zgodilo s srbskim Karađorđem.

Zelo razširjena je različica dogodka, po kateri so menihi samostana Snagov Drakulo pokopali poleg oltarja samostana, ki ga je Drakula mnogo let pred tem nesebično pomagal zgraditi. Izkopavanja, ki so bila tam v začetku tridesetih let prejšnjega stoletja, pa niso prinesla rezultatov.

VLAD TEPEŠ
Domnevni grob
WP

Kakorkoli že, ni veliko možnosti, da bomo kdaj zagotovo vedeli, kaj se je zgodilo z zemeljskimi ostanki vladarja, ki ga je Evropa proglasila za zločinca nad zločinci. Obstajajo ljudje, ki menijo, da je Drakula resnično pokopan poleg samostana Snagov, vendar ne tam, kjer je bil menda prvotno njegov grob. Po tej različici dogodka so Drakulove ostanke resnično našli nekje znotraj samostanskega posestva, potem pa se je za njimi izgubila vsaka sled.

Enako številni so tudi tisti, ki so prepričani, da je grob Vlada Tepeša ravno tam, kjer je večina zgodovinarjev menila, da ga je treba iskati – v neposredni bližini oltarja samostana Snagov, vendar na večji globini od tiste, do katere so prišla izkopavanja. Nekateri drugi pa so prepričani, da je Drakula našel svoj konec na popolnoma drugem koncu Romunije, daleč od Snagova in vseh drugih krajev, ki jih navajajo za njegovo zadnje počivališče.

----------

FOTOGALERIJA: Drakula v filmih, knjigah in še kje ...