Johannes Gutenberg (1400–1468)

Začel je civilizacijsko revolucijo, ko je izdelal tiskarsko prešo s premičnimi črkami. Sveto pismo, ki je kot prva tiskana knjiga v zgodovini prišla izpod te preše leta 1452, je danes najdražja knjiga na svetu (ena kopija je bila prodana leta 1987 za 5,4 milijona dolarjev – kar je danes okoli 12 milijonov dolarjev). Po sporu z upnikom Johannom Fustom o dolgu (vsota 600 goldinarjev, ki so jo dvignili na 20.000 zaradi izkoriščevalskih obresti) je izgubil tiskarno, prešo in pravico do priznanja, da je bil tvorec te revolucionarne naprave. Bil je v stečaju in izgnan v mesto Eltville v Nemčiji, Fust pa je še naprej tiskal knjige in se bogatil.